China Payroll
Guangzhou Social Security

Guangzhou Social Security

Type of InsuranceEmployer RateEmployee RateMin. Calculation Base
Pension insurance 15.00%8.00%4,588.00
Medical insurance 5.845%2.00%6,757.00
Critical medical insurance0.26%0.00%11,262.00
Maternity insurance 0.00%0.00%6,757.00
Unemployment insurance 0.32%0.20%2,300.00
Employment injury insurance 0.32%0.00%2,300.00
Disability
House funding 5-12%5-12%2,300.00

Other Cities:

ShanghaiBeijing
ShenzhenDongguan
TianjinChongqing
FoshanHangzhou
NanjingXian
WuhanChangsha

If you have any question about social insurance in China please Contact Us for free quote!

Verified by MonsterInsights